a škůdce nemá šanci ...

 

08.04. 18

 Vysoušení vlhkého zdiva.  

 

Zdivo, u kterého došlo z jeho promočení, lze vysušit mnoha způsoby. Ty se od sebe liší potřebou použití vhodných technických zařízení a také dobou, potřebnou k dosažení požadovaného stavu.

 

Přiklad:

Zeď s plných cihel, dlouhá 6m, tloušťky 45cm, byla zaplavena do výšky 120cm. V důsledku toho došlo k jejímu hloubkovému promočení ( často v celém průřezu) značným množstvím vody. Naměřená vlhkost je 25%.

Jednoduchý výpočet:

6 x 0,45 x 1,2 = 3,24m3

Při hmotnosti 1m3 1900kg a 25% vlhkosti je v takovém zdivu 1 539kg vody.

Pro dosažení požadované vlhkosti 5ˇ% je tedy nutné ze zdi odstranit 1 230 litrů nežádoucí vody.

Jak takovou zeď vysušit.

1. Větrání okny a dveřmi. Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější postup. Ovšem doba potřebná k dosažení požadovaného stavu je mnoho měsíců, mnohdy i několik roků.

2. Použití různých vysoušečů, převážně kondenzačních. Středně velký vysoušeč má, za ideálních podmínek, výkon okolo 30 l za 24hodin. V průměru však 20 – 25l a při dosoušení ještě méně.

To znamená, že doba vysoušení bude minimálně dva až tři měsíce.

3. Různé tepelné zdroje. Jde především o různé horkovzdušné ventilátory, topné tyče a podobně.

Primárně se ohřívá zdivo a teprve následně voda v něm obsažená

K ohřevu zdiva na teplotu, při které by se výrazně urychlilo odpařování vody je potřeba značné množství energie. Doba vysoušení se zkrátí zhruba na polovinu.

4. Mikrovlnná technologie umožňuje výrazné zkrácení potřebné doby vysoušení na pouhých několik dní.

Vysušení zdiva uvedených rozměru a vlhkosti by nemělo trvat déle, jak jeden týden. Při možnosti použití dostatečného množství přístrojů 2-3 dny.

 

Mikrovlnnou technologii lze použít pro vysoušení všech stavebních materiálů. Zdiva cihelného, kamenného, smíšeného, porothermu, ytongu, dřeva atd.

Rychlost vysoušení je závislá na mnoha faktorech.

1. na stupni zakokření, tedy množství vody, kterou je nutno z konstrukce odstranit,

2. zda se jedná o zdivo obnažené z jedné, nebo oboustran

3. kapacitě el. jističe, což ovlivňuje počet přístrojů, které je možné současně připojit.

 

Jedním přístrojem o příkonu 1150W a výkonu magnetronu 750W lze za ideálních podmínek odstranit z konstrukce až 75 litrů vody za 24 hodin. Za běžných podmínek se jedná o hodnoty mezi 45 – 55 litry.

Při nasazení 10 přístrojů tedy o množství 450 - 550 litrů za 24 hodin.

Takže vysušení výše uvedeného zdiva by trvalo 50 – 60 hodin.

U zdiva obnaženého pouze z vnitřní strany (sklepní prostory), či u zdiva kontaktně zatepleného z vnější strany se rychlost vysoušení snižuje o 20 – 30%.

 

 Před vysoušením                                                                            V průběhu vysoušení

       

 

Ukázka prohřátí materiálů mikrovlnnou technologií které vede k dokonalému vysušení.

      

 
© 2018, spuni.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css validní